Setkání absolventů a účastníků CŽV

Detaily aktivity

 

Přednášející Ing. Karel Veisheipl, Ph.D., MBA
Téma Hodnocení jako součást života každého z nás. Člověk a jeho svět.
Anotace V přednášce bude dočtena oblast školního vzdělávání, hodnocení jako součást vzdělávacího procesu a problematika škálového hodnocení obecně.
Nastíněny budou základní možnosti vizualizace oborových dat, otázky jejich hodnocení, normality, pojetí, správnosti, chyb i základní statistické nástroje pro podporu řízení a obecného rozhodování.
Dále budou uvedeny moderní vývojové trendy v oblasti vnímání a modelování chování člověka, reality a jejího popis v současném světě, stochastické jevy, determinismus a dopad moderních trendů na posuzování požadované kvality výstupu procesů po fuzzy myšlení a modelování.

Cílem přednášky je podnítit posluchače k obecnému zamyšlení nad tématem Člověk a jeho svět, uvědomění si podobnosti stochastických modelů s vědomým i nevědomým chováním každého z nás a nabídnout možnou oborovou aplikaci některých nástrojů z oblasti řízení procesů a jakosti (kvality).

Přednáška bude vedena popisným způsobem pro široké spektrum posluchačů bez nutnosti hlubších znalostí matematiky a aplikace matematického aparátu.
Druh aktivity Přednáška s diskusí
Délka aktivity 60 - 90 minut, 60 přednáška + otevřená diskuse
Kapacita 60
Učebna J405
Čas 13:30-15:00

 

 

 

 

administrace