Setkání absolventů a účastníků CŽV

Detaily aktivity

 

Přednášející Ing. Marie Hronková, PhD.
PřF JU České Budějovice
Téma CLIL (Content and language integrated learning) - spojení výuky jazyka a odborného předmětu se zaměřením na angličtinu a přírodovědu
Anotace V přednášce budou posluchači seznámeni s metodou CLIL, jejími principy, podmínkami, možnostmi a úskalími. Budou uvedeny příklady, kde všude a v jakých jazykových a odborných kombinacích se dá metoda ve výuce použít. Nebude chybět troška historie na mezinárodní a národní úrovni ani ukázka využití na prvním a druhém stupni ZŠ i na gymnáziu. Dostane se i na odkazy, kde hledat materiály, v současné době jsou už dostupné i učebnice.
V rámci workshopu se více zaměříme na spojení biologie- angličtina , povíme si více detailů k tomu, jak najít materiály, jak si vytvořit vlastní.(využiji svoji závěrečnou práci) a dostupné materiály, osobní zkušenosti z praxe .
Můžeme si to zkusit jako žáci - ukázka práce ve skupinách.
Druh aktivity Přednáška s diskusí + workshop
Délka aktivity 45 minut + 45 minut
Kapacita 30
Učebna J308
Čas 9:30-11:00

 

 

 

 

administrace