Setkání absolventů a účastníků CŽV

Detaily aktivity

 

Přednášející PaedDr. Petr Bauman, Ph.D.
JU České Budějovice
Téma Jak co nejlépe využít metodu diskuse ve výuce? (Devatero nápadů z programu Filozofie pro děti)
Anotace Přednáška shrnující základní principy využití metody diskuse jako dialogu, ve kterém hledáme hlubší porozumění zkoumanému problému (učivu). Aneb na co nezapomenout, chceme-li, aby diskuse neskončila u „tlachání“ nebo pouhé „výměny názorů“ a žáci se naučili víc než jen naslouchat nebo vyjadřovat názory. Součástí přednášky budou ukázky postupů a pomůcek využitelných při plánování, vedení a hodnocení diskuse jako nedílné součásti vyučování. Praktické náměty budou posluchače směřovat od konkrétních příkladů vycházejících z praxe programu Filozofie pro děti k porozumění vybraným principům metody diskuse, které mohou být uplatněny ve výuce kteréhokoli předmětu.
Druh aktivity Přednáška s praktickými ukázkami
Délka aktivity 90 minut
Kapacita 50
Učebna J227
Čas 9:30-11:00

 

 

 

 

administrace