Setkání absolventů a účastníků CŽV

Detaily aktivity

 

Přednášející PhDr. Karel Starý, Ph.D.
ÚVRV PedF UK Praha
Téma Formativní hodnocení ve výuce
Anotace V přednášce bude představeny aktuální zahraniční trendy ve školním hodnocení se zaměřením na hodnocení přímo ve výuce. Budou prezentovány výsledky výzkumných i aplikačních projektů zaměřených na profesní rozvoj učitelů v oblasti hodnocení a příklady použití konkrétních metod, nástrojů a technik hodnocení v praxi.
Druh aktivity Přednáška s diskusí
Délka aktivity 90 minut
Kapacita 60
Učebna J405
Čas 9:30-11:00

 

 

 

 

administrace