Setkání absolventů a účastníků CŽV

Detaily aktivity

 

Přednášející Mgr. Milan Záruba
ZŠ Praha 4 Ružinovská
Téma Faktory ovlivňující spolupráci učitele a asistenta pedagoga při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami z pohledu ředitele základní školy
Anotace Příspěvek se zabývá zkušenostmi ředitele školy při rozvíjení systému pedagogické asistence v základní škole.
Asistent pedagoga poskytuje podporu učiteli při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Znamená ale jeho práce pouze pasivní přijímání úkolů a pokynů ze strany učitele? Nebo je toto pojetí pozice asistenta pedagoga, jako pouhého pomocníka učitele nedostatečné? A existují nějaké obecné podmínky vzniku fungujícího modelu vzájemné spolupráce asistenta pedagoga a učitele? A jak velkou roli při vytváření této spolupráce hraje ředitel školy?
Přednášející se na základě porovnání názorů asistentů pedagogů a učitelů na vybrané okruhy otázek snaží pojmenovat hlavní faktory, ovlivňující kvalitu spolupráce při poskytování této podpůrné služby.
Cílem příspěvku je přispět ke zlepšení podpory a podmínek pro poskytování asistenční služby.
Druh aktivity Přednáška s diskusí
Délka aktivity 90 minut
Kapacita 40
Učebna J321
Čas 11:30-13:00

 

 

 

 

administrace