Setkání absolventů a účastníků CŽV - Odhlášení

 

Setkání absolventů a účastníků CŽV

Odhlášení

 

Přednášející: PhDr. Karel Starý, Ph.D. - ÚVRV PedF UK Praha

Téma: Formativní hodnocení ve výuce

Učebna, čas: J405 - 9:30-11:00

 

  Váš e-mail uvedený při registraci:
  Vaše heslo:
   

 

administrace