Setkání absolventů a účastníků CŽV

Přehled přihlášených účastníků na jednotlivých aktivitách

 

 

Jméno přednášejícího Aktivita Kapacita

Ing. Marie Hronková, PhD.
PřF JU České Budějovice

CLIL (Content and language integrated learning) - spojení výuky jazyka a odborného předmětu se zaměřením na angličtinu a přírodovědu

30

Mgr. Martin Ševčík
ZŠ Praha 2 Londýnská (fakultní škola PF JU)

Sebehodnotící procesy na ZŠ Londýnská - profesní portfolio

40

PaedDr. Petr Bauman, Ph.D.
JU České Budějovice

Jak co nejlépe využít metodu diskuse ve výuce? (Devatero nápadů z programu Filozofie pro děti)

50

PhDr. Karel Starý, Ph.D.
ÚVRV PedF UK Praha

Formativní hodnocení ve výuce

60

Mgr. Milan Záruba
ZŠ Praha 4 Ružinovská

Faktory ovlivňující spolupráci učitele a asistenta pedagoga při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami z pohledu ředitele základní školy

40

prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc.
FF Univerzita Pardubice

Vývojové trendy alternativní ho vzdělávání ve světě, perspektivy alternativního školství v ČR

60

Mgr. Roman Kurz
ZŠ Linecká Český Krumlov

Prevence rizikového chování na 1. stupni ZŠ – prevence šikany (nevhodného chování)

30

PhDr. Miloš Beneš
Státní správa ve školství

Významné změny právních norem řešících oblast školství

50

Ing. Karel Veisheipl, Ph.D., MBA

Hodnocení jako součást života každého z nás. Člověk a jeho svět.

60

 

 

administrace