Setkání absolventů a účastníků CŽV - Přihlášení

 

Setkání absolventů a účastníků CŽV

Přihlášení

 

Přednášející: Ing. Marie Hronková, PhD. - PřF JU České Budějovice

Téma: CLIL (Content and language integrated learning) - spojení výuky jazyka a odborného předmětu se zaměřením na angličtinu a přírodovědu

Učebna, čas: J308 - 9:30-11:00

 

Přihlašování na aktivity Setkání absolventů a účastníků CŽV bylo ukončeno.

Přihlašování fungovalo do 17. 11. 2016; čtete-li tento text, je už pozdě.

 

administrace