Setkání absolventů a účastníků CŽV - Přihlášení

 

Setkání absolventů a účastníků CŽV

Přihlášení

 

Přednášející: PhDr. Karel Starý, Ph.D. - ÚVRV PedF UK Praha

Téma: Formativní hodnocení ve výuce

Učebna, čas: J405 - 9:30-11:00

 

Přihlašování na aktivity Setkání absolventů a účastníků CŽV bylo ukončeno.

Přihlašování fungovalo do 17. 11. 2016; čtete-li tento text, je už pozdě.

 

administrace