Setkání absolventů a účastníků CŽV - Seznam přihlášených účastníků

 

Setkání absolventů a účastníků CŽV

Seznam přihlášených účastníků

 

Přednášející: prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc. - FF Univerzita Pardubice

Téma: Vývojové trendy alternativní ho vzdělávání ve světě, perspektivy alternativního školství v ČR

Druh aktivity: Přednáška s diskusí

Délka aktivity: 90 minut

Kapacita: 60

Počet přihlášených: 0

Učebna, čas: J405 - 11:30-13:00

 

Jméno a příjmení Pracoviště/povolání Kraj

 

 

administrace