Setkání absolventů a účastníků CŽV - Seznam přihlášených účastníků

 

Setkání absolventů a účastníků CŽV

Seznam přihlášených účastníků

 

Přednášející: Mgr. Roman Kurz - ZŠ Linecká Český Krumlov

Téma: Prevence rizikového chování na 1. stupni ZŠ – prevence šikany (nevhodného chování)

Druh aktivity: Workshop – účastníci v roli žáků

Délka aktivity: 60 minut

Kapacita: 30

Počet přihlášených: 0

Učebna, čas: J308 - 13:30-15:00

 

Jméno a příjmení Pracoviště/povolání Kraj

 

 

administrace