Setkání absolventů a účastníků CŽV - Seznam přihlášených účastníků

 

Setkání absolventů a účastníků CŽV

Seznam přihlášených účastníků

 

Přednášející: Ing. Marie Hronková, PhD. - PřF JU České Budějovice

Téma: CLIL (Content and language integrated learning) - spojení výuky jazyka a odborného předmětu se zaměřením na angličtinu a přírodovědu

Druh aktivity: Přednáška s diskusí + workshop

Délka aktivity: 45 minut + 45 minut

Kapacita: 30

Počet přihlášených: 0

Učebna, čas: J308 - 9:30-11:00

 

Jméno a příjmení Pracoviště/povolání Kraj

 

 

administrace