Setkání absolventů a účastníků CŽV - Seznam přihlášených účastníků

 

Setkání absolventů a účastníků CŽV

Seznam přihlášených účastníků

 

Přednášející: PaedDr. Petr Bauman, Ph.D. - JU České Budějovice

Téma: Jak co nejlépe využít metodu diskuse ve výuce? (Devatero nápadů z programu Filozofie pro děti)

Druh aktivity: Přednáška s praktickými ukázkami

Délka aktivity: 90 minut

Kapacita: 50

Počet přihlášených: 0

Učebna, čas: J227 - 9:30-11:00

 

Jméno a příjmení Pracoviště/povolání Kraj

 

 

administrace