Setkání absolventů a účastníků CŽV - Seznam přihlášených účastníků

 

Setkání absolventů a účastníků CŽV

Seznam přihlášených účastníků

 

Přednášející: PhDr. Karel Starý, Ph.D. - ÚVRV PedF UK Praha

Téma: Formativní hodnocení ve výuce

Druh aktivity: Přednáška s diskusí

Délka aktivity: 90 minut

Kapacita: 60

Počet přihlášených: 0

Učebna, čas: J405 - 9:30-11:00

 

Jméno a příjmení Pracoviště/povolání Kraj

 

 

administrace