Symbol PF Studium ICT koordinátorů

Oddělení pedagogické praxe a celoživotního vzdělávání

 

Studium ICT koordinátorů

Katedra informatiky zajišťuje kombinované čtyřsemestrové studium pro ICT koordinátory. Studium bude v závislosti na počtu přihlášek zahájeno na podzim 2013 resp. v lednu 2014.

V rámci stejného projektu katedra nabízí i krátkodobé 25 hodinové specializované IT kurzy, které budou organizovány převážně formou e-learningu s blokovou prezenční výukou na začátku a na konci kurzu.

Na kombinované studium ICT koordinátoři i krátkodobé odborné kurzy se můžete přihlásit u referentky p. Soni Juráskové e-mailem (amadeus(at)pf.jcu.cz). Bližší informace lze nalézt na stránkách katedry informatiky PF JU v Sekci Uchazeč/Kurzy CŽV nebo pod následujích odkazem.

Podrobnější informace o studiu