Symbol PF Studentská inovace praxí - SIP 4

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích,
Rada oborových didaktiků a oddělení CŽV vyhlašují
4. ročník studentské odborné soutěže

STUDENTSKÁ INOVACE PRAXÍ - SIP 4

 

 

Historie SIP (2011-2014)

 

Studentská konference a vyhlášení vítězných prací: 23. 4. 2014
 
Organizační pokyny, časový rozpis (.pdf)
 
Výsledky soutěže

 

Cíl soutěže:

Cílem soutěže je obsahová inovace pedagogických praxí studentů oborů učitelství. Záměrem je formou interní soutěže představit méně obvyklé postupy a metody výuky, způsoby hodnocení, zdařilé výstupy apod.

 

Formy materiálů odevzdaných k soutěži:

K přihlášce (ke stažení zde) je nutno přiložit přípravu na konkrétní vyučovací hodinu v rozsahu minimálně 300 slov a samozřejmě prezentaci (rozsah 4-6 minut).

Dalšími přiloženými materiály mohou být např. Videozáznam, DVD, fotografie, audiozáznam, dataprojekce, originální materiály a pomůcky pro výuku, práce dětí, materiály pro hodnocení žáků, autoevaluační nástroje apod.

 

Kategorie soutěže:

  • Učitelství humanitních věd
  • Učitelství přírodních věd

Rozdělení do kategorií provede soutěžní komise.

 

Ukončení soutěže:

Soutěž bude ukončena veřejnou prezentací na studentské konferenci, kde budou vyhlášeni vítězové v jednotlivých kategoriích. Jednotlivé soutěžní práce bude posuzovat odborná komise ve složení - didaktik, pedagog, psycholog, učitel z praxe a student. Vítězové budou oceněni finančně (1. cena - 3 000,- Kč, 2. cena - 2 000,- Kč, 3. cena - 1 000,- Kč).

 

Harmonogram soutěže:

Přihlášku v elektronické podobě zasílejte od zveřejnění soutěže do 14. 4. 2014 na adresy:

Humanitní vědy: Mgr. Alena Prošková aproskova@email.cz
Přírodní vědy: Mgr. Lukáš Rokos lrokos@pf.jcu.cz