Symbol PF Studentská inovace praxí - SIP 4 - výsledky

STUDENTSKÁ INOVACE PRAXÍ - SIP 4

 

 

Dne 23. dubna 2014 proběhl na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích již 4. ročník studentské odborné soutěže Studentská inovace praxí (SIP). Přihlášení studenti učitelství během patnáctiminutového výstupu představili své obsahové inovace pedagogických praxí a v následné diskuzi odpovídali na dotazy členů komise i diváků.

Jednotlivé příspěvky byly dle tematického zaměření rozděleny do dvou kategorií - Učitelství humanitních věd a Učitelství přírodních věd. Celkem se do soutěže přihlásilo 17 studentů (10 v humanitní sekci, 7 v přírodovědné sekci). Obě komise měly možnost shlédnout zdařilé výstupy, při kterých byla prezentována atraktivní témata a nové metodické přístupy k výuce.

Vítězkou v přírodovědné sekci se stala Lenka Vopálenská (M-In/ZŠ, téma: Inovace ve výuce informatiky), 2. místo obsadil Jan Dvořák (Z-Tv/SŠ, téma: Využitelnost hry geocaching ve výuce zeměpisu na 2. stupni ZŠ) a vzhledem k vyrovnanosti soutěžících bylo uděleno 3. místo Michaele Kándlové (NŠ, téma: Dopravní výchova) a Žanetě Mifkové (M-Př/ZŠ, téma: Srdce). V humanitní sekci zvítězila Michaela Sulková (NŠ, téma: Pravěk), 2. místo bylo uděleno Romaně Balounové (Čj-Ov/ZŠ, téma: Demokracie aneb my jsme těmi, kdo vládne) a 3. místo obsadila Jitka Tlačilová (Čj-Nj/ZŠ, téma: Dračí jezdec, literární hodina).

 

Ukázky prací z tohoto i minulých ročníků