Symbol PF Studentská inovace praxe - SIP 6

Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích,
Rada oborových didaktiků 1. stupně ZŠ,
Rada oborových didaktiků 2. stupně ZŠ a SŠ,
Oddělení pedagogické praxe

vyhlašují

6. ročník studentské odborné soutěže

STUDENTSKÁ INOVACE PRAXE - SIP 6

 

Výsledky soutěže

Fotogalerie

 

Cíl soutěže:

Cílem soutěže je přestavit inovativní přístupy studentů PF JU, které byly realizovány v rámci jejich praxí, např. méně obvyklé postupy a metody výuky, způsoby hodnocení, zdařilé výstupy ve výuce i v jiných mimoškolních aktivitách apod.

 

Kategorie soutěže:

  • Učitelství pro 2. stupeň ZŠ a SŠ
  • Učitelství pro mateřské školy
  • Učitelství pro 1. stupeň ZŠ
  • Diplomové a mimoškolní projekty

Výsledné rozdělení do kategorií provede soutěžní komise.

 

Přihlášení k soutěži:

1. etapa

  • Zaslání přihlášky realizované aktivity do 15. 4. 2017.
  • Přihláška k vyplnění zde.

2. etapa

  • Přihlášení budou osloveni paní Mgr. Janou Hofmannovou, Ph.D. s žádostí o podrobnější informace a vyplnění strukturovaného dotazníku přihlášené aktivity.
  • Sběr těchto dokumentů bude probíhat do 30. 4. 2017.

 

Úspěšní účastníci budou odměněni mimořádným stipendiem.

 

Historie SIP (2011-2016)

Výsledky soutěže (2016)

Fotogalerie (2016)