Symbol PF Slavnostní promoce absolventů - červen 2012

Děkan Pedagogické fakulty JU oznamuje, že

SLAVNOSTNÍ PROMOCE ABSOLVENTŮ

se konají:

 

v pondělí 25. června 2012 v koncertní síni O. Jeremiáše v Českých Budějovicích

Zahájení       Studijní obory  
     
8.30 Bakalářský obor: Sociální pedagogika
     
10.15 Bakalářské obory: Arteterapie
Psychologie
Učitelství odborných předmětů
     
12.00 Bakalářské obory: Výchova ke zdraví (prezenční forma)
Učitelství pro mateřské školy (prezenční forma)
     
13.45 Bakalářské obory: Učitelství pro mateřské školy (kombinovaná forma)
Ruský jazyk pro evropský a mezinárodní obchod

 

 

v úterý 26. června 2012 v koncertní síni O. Jeremiáše v Českých Budějovicích

Zahájení       Studijní obory  
     
8.30 Bakalářské obory: Výpočetní technika
Informační technologie ve vzdělávání
Tělesná výchova a sport
     
10.15 Navazující studium: F-VTE, F-TchV, PSYCH-VKZ
  Učitelství pro SŠ: M-F, M-TV, M-VT, TV-VT
  Učitelství pro ZŠ: M-Př, M-VT, M-Z, F-TVT
  Bakalářské obory: Finanční matematika
Základy výrobní techniky
     
12.00 Bakalářský obor: Výchova ke zdraví (kombinovaná forma)
     
13.45 Učitelství pro SŠ: Bi-Ch, Bi-TV, M-Bi, NJ-Bi
  Učitelství pro ZŠ: D-Z, Př-Ch, Z-OV, Z-Př, Z-TV
  Bakalářský obor: Přírodovědná a ekologická výchova

 

 

ve středu 27. června 2012 v koncertní síni O. Jeremiáše v Českých Budějovicích

Zahájení       Studijní obory  
     
8.30 Učitelství pro 1. stupeň ZŠ
  Učitelství pro 1. stupeň ZŠ - anglický jazyk
     
10.15 Bakalářský obor: Geografie pro veřejnou správu
     
12.00 Učitelství pro ZŠ: AJ-D, AJ-FJ, AJ-HV, AJ-NJ, AJ-ŠJ, ČJ-FJ, ČJ-OV, FJ-OV, NJ-OV, ŠJ-OV, VV-OV
     
13.45 Učitelství pro SŠ: ČJ-D, ČJ-L, ČJ-NJ, D-NJ
  Učitelství pro ZŠ: ČJ-AJ, ČJ-HV, ČJ-ŠJ, ČJ-VV
  Učitelství pro ZUŠ: HV, VV

 

 

Sraz promovaných vždy 30 minut před zahájením v koncertní síni.
Z důvodu kapacity hlediště si každý promovent může pozvat cca 5 rodinných příslušníků.