Symbol PF Slavnostní promoce absolventů - červen 2017

Děkan Pedagogické fakulty JU oznamuje, že

SLAVNOSTNÍ PROMOCE ABSOLVENTŮ

se konají:

 

v pátek 23. června 2017 v koncertní síni O. Jeremiáše v Českých Budějovicích

Zahájení       Studijní obory  
     
8.30 Bakalářské obory: Arteterapie
Výchova ke zdraví (kombinovaná a prezenční forma)
     
10.15 Bakalářské obory: Informační technologie a e-learning
Přírodovědná a ekologická výchova
Speciální pedagogika předškolního věku - učitelství pro mateřské školy
Učitelství pro mateřské školy (prezenční forma)
Základy výrobní techniky
     
12.00 Bakalářské obory: Geografie pro veřejnou správu
Sociální pedagogika
Učitelství odborných předmětů
     
13.45 Bakalářský obory: Ruský jazyk pro evropský a mezinárodní obchod
Učitelství pro mateřské školy (kombinovaná forma)

 

 

v pondělí 26. června 2017 v koncertní síni O. Jeremiáše v Českých Budějovicích

Zahájení       Studijní obory  
     
8.30 Bakalářské obory: Psychologie
Tělesná výchova a sport
     
10.15 Bakalářské obory se zaměřením na vzdělávání: F-Ch,
M-ČJ, M-F, M-Př, M-SV, M-TchV, M-Z,
Př-ČJ, Př-Ch, Př-TV, Př-VV,
TchV-ČJ, TchV-IT, TchV-TV,
VKZ-AJ, VKZ-Př,
Z-AJ, Z-Př, Z-SV, Z-TV
     
12.00 Doktorské studium: Informační a komunikační technologie ve vzdělávání
Pedagogická psychologie
Vzdělávání v biologii
  Navazující studium: F-In, F-TchV, In-TV,
M-F, M-Ch, M-I, M-OV, M-TchV, M-VKZ, M-Z,
Př-Ch, Př-In, PSYCH-VKZ,
TchV-I, TchV-OV, TchV-TV, VKZ-Př,
Z-AJ, Z-OV, Z-TV

 

 

ve středu 28. června 2017 v koncertní síni O. Jeremiáše v Českých Budějovicích

Zahájení       Studijní obory  
     
8.30 Bakalářské obory se zaměřením na vzdělávání: AJ-HV, AJ-NJ, AJ-SV,
H-Z,
HV-Ch,
NJ-Př, NJ-SV,
VV
     
10.15 Bakalářské obory se zaměřením na vzdělávání: ČJ-AJ, ČJ-HV, ČJ-SV, ČJ-VV
     
12.00 Učitelství pro ZUŠ: VV
  Navazující studium: AJ-FJ, AJ-NJ, AJ-OV, AJ-Př,
ČJ-AJ, ČJ-NJ, ČJ-OV ČJ-VV,
D-Z,
HV, HV-ČJ,
NJ-OV,
ŠJ-In,
VV, VV-OV
     
13.45 Magisterské studium: Učitelství pro 1. stupeň ZŠ
  Navazující studium: Vychovatelství se zaměřením na výchovu ke zdraví (kombinovaná a prezenční forma)

 

 

Sraz promovaných vždy 30 minut před zahájením v koncertní síni.
Z důvodu kapacity hlediště si každý promovent může pozvat cca 5 rodinných příslušníků.