Symbol PF Rozpis SZZ - léto 2017 - Zeměpis, GEVES

Rozpis SZZ - léto 2017

Zeměpis, GEVES

 

 

Státní závěrečná zkouška oboru Zeměpis se zaměřením na vzdělávání, bakalářské učitelské dvouoborové studium

Zkušební komise č. 1: doc. RNDr. Jan Kubeš, CSc.- předseda komise
Mgr. Jiří Rypl, Ph.D. - místopředseda
RNDr. et PhDr. Aleš Nováček, Ph.D.

 

22. 5. 2017

Místnost: J340

Začátek: 10.00 hodin

 

P14562   BĚLE Šimon KGE/QZB1
P14563   BENDOVÁ Petra KGE/QZB1
P14570   BOHDALOVÁ Markéta KGE/QZB1
P14571   ČIHÁK Petr KGE/QZB1
P14581   DANIELOVÁ Karolína KGE/QZB1
P14637   FORMAN Pavel KGE/QZB1
P14572   HETFLAJŠ Patrik KGE/QZB1
P14574   HOŘEJŠÍ Kristýna KGE/QZB1
P14484   HOŠKOVÁ Michaela KGE/QZB1
P12496   KOŠATKA Petr KGE/QZB1
P15450   KREJČOVÁ Petra KGE/QZB1
P13420   MACCECHINI Tereza KGE/QZB1
P13413   MATĚJŮ Kateřina KGE/QZB1
P14566   NERADOVÁ Jana KGE/QZB1
P12505   PAVLIS Michael KGE/QZB1
P14579   PODANÁ Klára KGE/QZB1
P15455   ŠITNEROVÁ Simona KGE/QZB1
P13405   ŠVECOVÁ Sabina KGE/QZB1
P12510   TREFANCOVÁ Eva KGE/QZB1
P13407   ZNACHOROVÁ Lucie KGE/QZB1

 

 

Státní závěrečná zkouška oboru Zeměpis se zaměřením na vzdělávání, bakalářské učitelské dvouoborové studium, Učitelství zeměpisu pro 2. stupeň ZŠ - učitelské dvouoborové navazující magisterské studium - obhajoby bakalářských a diplomových prací

Zkušební komise č. 2: doc. RNDr. Stanislav Kraft, Ph.D. - předseda komise
Mgr. Jiří Rypl, Ph.D. - místopředseda
doc. RNDr. Jan Kubeš, CSc.

 

23. 5. 2017

Místnost: J405

Začátek: 8.00 hodin

 

P14562 BĚLE Šimon Zu-AJu RNDr. Roman Kössl  
P14563 BENDOVÁ Petra Zu-AJu Mgr. Petra Karvánková, Ph.D.  
P14581 DANIELOVÁ Karolína Zu-SVu doc. RNDr. Dagmar Popjaková, PhD.  
P13328 ŠVEPEŠ Petr Hu-Zu RNDr. et PhDr. Aleš Nováček, Ph.D.  
P14484 HOŠKOVÁ Michaela Hu-Zu RNDr. et PhDr. Aleš Nováček, Ph.D  
P13420 MACCECHINI Tereza Zu-AJu Mgr. Petra Karvánková, Ph.D.  
P16342 KNĚŽÍČKOVÁ Markéta Zn-AJn RNDr. et PhDr. Aleš Nováček, Ph.D.  
P15314 KUŘÍMSKÁ Martina Mn-Zn Mgr. Jiří Rypl, Ph.D.  
P15295 SLEPIČKOVÁ Markéta Zn-AJn doc. RNDr. Dagmar Popjaková, PhD.  
P15203 VALIGOVÁ Tereza Dn-Zn Mgr. Petra Karvánková, Ph.D.  
P140069 POJSL Lukáš Zn-AJn doc. RNDr. Stanislav Kraft, Ph.D.  
P140071 TKANÝ Petr Zn-AJn doc. RNDr. Stanislav Kraft, Ph.D.  
P15315 MÁROVCOVÁ Veronika Mn-Zn prof. RNDr. Jozef Mládek, DrSc.  

 

 

Státní závěrečná zkouška Učitelství zeměpisu pro 2. stupeň ZŠ - učitelské dvouoborové navazující magisterské studium

Zkušební komise č. 3: prof. RNDr. Vladimír Ira, CSc. (Geografický ústav SAV) - předseda komise
Mgr. Jiří Rypl, Ph.D.- místopředseda
RNDr. et PhDr. Aleš Nováček, Ph.D.

 

24. 5. 2017

Místnost: J405

Začátek: 8.00 hodin

 

P15287 BOLEK Jan KGE/QZM1
P150077 ČAPKOVÁ Markéta KGE/QZM1
P15292 ČMEJRKOVÁ Tereza KGE/QZM1
P140085 DUSPIVA Jan KGE/QZM1
P15293 FIXOVÁ Jitka KGE/QZM1
P15281 JÍROVÁ Elizabeth KGE/QZM1
P15289 KAČER Vojtěch KGE/QZM1
P15313 KARLOVSKÁ Tamara KGE/QZM1
P16342 KNĚŽÍČKOVÁ Markéta KGE/QZM1
P15290 KUČERA Kryštof KGE/QZM1

 

 

Státní závěrečná zkouška Učitelství zeměpisu pro 2. stupeň ZŠ - učitelské dvouoborové navazující magisterské studium

Zkušební komise č. 4: doc. RNDr. Stanislav Kraft, Ph.D. - předseda komise
Mgr. Michal Vančura, Ph.D. - místopředseda
doc. RNDr. Jan Kubeš, CSc.

 

24. 5. 2017

Místnost: J406

Začátek: 8.00 hodin

 

P15314 KUŘÍMSKÁ Martina KGE/QZM1
P15315 MÁROVCOVÁ Veronika KGE/QZM1
P140348 RADA Michal KGE/QZM1
P15295 SLEPIČKOVÁ Markéta KGE/QZM1
P15318 SUCHÁ Lucie KGE/QZM1
P15962 ŠÍMOVÁ Barbora KGE/QZM1
P15285 ŠONKOVÁ Eva KGE/QZM1
P15316 TOMKOVÁ Jaroslava KGE/QZM1
P140093 TROLLEROVÁ Tereza KGE/QZM1
P15203 VALIGOVÁ Tereza KGE/QZM1
P16253 ZIKMUNDOVÁ Petra KGE/QZM1

 

 

Státní závěrečná zkouška oboru GEVES

Zkušební komise č. 5: prof. RNDr. Vladimír Ira, CSc. (Geografický ústav SAV) - předseda komise
PhDr. Pavel Hejtman, CSc. - místopředseda
doc. RNDr. Miroslav Marada, Ph.D. - PřF UK Praha
doc. RNDr. Stanislav Kraft, Ph.D.
RNDr. et PhDr. Aleš Nováček, Ph.D.
Mgr. Jiří Rypl, Ph.D.
JUDr. Hubert Maxa
Ing. Josef Mendl
PhDr. Salim Murad, Ph.D.
Mgr. Marek Šebeš, Ph.D.

 

25. 5. 2017

Místnost: J405

Začátek: 8.00 hodin

 

P14188 BARTOŠ Tomáš KGE/QGB1 KGE/QGB2 KGE/QGB3 KGE/QGB4
P14189 BLAŽKOVÁ Renata KGE/QGB1 KGE/QGB2 KGE/QGB3 KGE/QGB4
P14191 GREGOR Petr KGE/QGB1 KGE/QGB2 KGE/QGB3 KGE/QGB4
P140266 GRYČOVÁ Zlata KGE/QGB1 KGE/QGB2 KGE/QGB3 KGE/QGB4
P14194 KOKEJL Karel KGE/QGB1 KGE/QGB2 KGE/QGB3 KGE/QGB4
P14197 KUDLÁČEK David KGE/QGB1 KGE/QGB2 KGE/QGB3 KGE/QGB4
P14198 MATĚJKOVÁ Kateřina KGE/QGB1 KGE/QGB2 KGE/QGB3 KGE/QGB4
P12047 POLÁKOVÁ Andrea KGE/QGB1      
P14205 ŠTURMOVÁ Simona KGE/QGB1 KGE/QGB2 KGE/QGB3 KGE/QGB4
P15632 VÁCHA Radek KGE/QGB1 KGE/QGB2 KGE/QGB3 KGE/QGB4
P14207 VÉBROVÁ Lucie KGE/QGB1 KGE/QGB2 KGE/QGB3 KGE/QGB4
P14208 VOZANDYCH Petr KGE/QGB1 KGE/QGB2 KGE/QGB3 KGE/QGB4
P14210 ZELENKOVÁ Vlasta KGE/QGB1 KGE/QGB2 KGE/QGB3 KGE/QGB4

 

 

Státní závěrečná zkouška oboru GEVES, obhajoby bakalářských prací

Zkušební komise č. 6: doc. RNDr. Miroslav Marada, Ph.D. (PřF UK Praha) - předseda komise
doc. RNDr. Stanislav Kraft, Ph.D. - místopředseda
doc. RNDr. Jan Kubeš, CSc.
Mgr. Jiří Rypl, Ph.D.
RNDr. et PhDr. Aleš Nováček, Ph.D.

 

26. 5. 2017

Místnost: J405

Začátek: 8.00 hodin

 

P14188 BARTOŠ Tomáš GEVES doc. RNDr. Jan Kubeš, CSc.
P14189 BLAŽKOVÁ Renata GEVES Mgr. Jiří Rypl, Ph.D.
P14191 GREGOR Petr GEVES Mgr. Jiří Rypl, Ph.D.
P140266 GRYČOVÁ Zlata GEVES doc. RNDr. Jan Kubeš, CSc.
P14194 KOKEJL Karel GEVES RNDr. et PhDr. Aleš Nováček, Ph.D.
P14198 MATĚJKOVÁ Kateřina GEVES Mgr. Petra Karvánková, Ph.D.
P12047 POLÁKOVÁ Andrea GEVES RNDr. et PhDr. Markéta Šnatrůčková, Ph.D.
P14207 VÉBROVÁ Lucie GEVES Mgr. Michal Vančura, Ph.D.
P14208 VOZANDYCH Petr GEVES Mgr. Jiří Rypl, Ph.D.
P14197 KUDLÁČEK David GEVES doc. RNDr. Stanislav Kraft, Ph.D.
P14210 ZELENKOVÁ Vlasta GEVES doc. RNDr. Stanislav Kraft, Ph.D.
P15632 VÁCHA Radek GEVES RNDr. et PhDr. Aleš Nováček, Ph.D.
P14205 ŠTURMOVÁ Simona GEVES doc. RNDr. Jan Kubeš, CSc.

 

 

Katedra geografie PF JU si vyhrazuje právo na změnu pořadí studentů ve vybraných zkouškových dnech SZZ z důvodů organizace volného průběhu SZZ.