Anotace diplomových prací - 2001 - Katedra španělského jazyka a literatury

Anotace diplomových prací - 2001

Katedra španělského jazyka a literatury

Silvie Vosolsobě

Federico García Lorca - jednotící prvky jeho dramatické tvorby

Cílem této diplomové práce je stanovit rysy, které spojují divadelní hry "Krvavá svatba", "Yerma" a "Dům Bernardy Alby" s hlavním důrazem na ženské postavy těchto dramat. Jádrem práce je třetí část, která navazuje na analýzu jednotlivých dramat, věnuje se jejich vzájemné komparaci a předkládá výčet jednotících prvků těchto děl. Práce vychází z náhledů českých, španělských, hispanoamerických a angloamerických literárních historiků.

Vedoucí práce: Mgr. Helena Zbudilová

 

Markéta Dejmková

Zvláštnosti soudobého španělského novinářského jazyka

Diplomová práce analyzuje zvláštnosti soudobého španělského novinářského jazyka.

První část je věnována obecné charakteristice novinářského stylu. Vychází z názorů španělských lingvistů jako např. Jorge Covarrubias, Leonardo Gómez Torrego, María Victoria Romero Gualda, Manuel Seco a dalších.

Hlavní část je zaměřena prakticky a na konkrétních příkladech získaných rozborem vybraných španělsky psaných novin a časopisů ukazuje lingvistické jevy (morfologické, syntaktické, lexikální a sémantické), jimiž se novinářský jazyk liší od běžného standardu.

Vedoucí práce: Dr. Anita Pavlíčková, Ph.D.