Check your knowledge of the English language!

Odvezte tlačítka s nápisy k odpovídajícím částem lidského těla (tak, aby černý puntík na tlačítku byl umístěn na konec čáry). Ověřte tlačítkem Check.
Autorka: Ludmila Křížová, PF JU 2008


Pokud není Imagine projekt v obdélníku vidět, stáhněte si Imagine plug-in