Jak se stát učitelem?

Studium učitelství na Pedagogické fakultě JU je v současné době strukturováno na tříleté tříleté bakalářské studium a na ně navazující dvouleté magisterské studium. Oba typy studia jsou akreditovány vždy jako dvouoborové studium, což znamená, že uchazeč podává přihlášku na kombinaci dvou studijních oborů. Z toho vyplývá, že studovat např. pouze angličtinu není možné. Je třeba k ní podle nabídky vybrat ještě druhý obor.

Tato struktura umožňuje absolventům bakalářského studia buď odejít do praxe tam, kde postačuje bakalářský stupeň vysokoškolského vzdělání, nebo pokračovat v navazujícím magisterském studiu učitelství těch dvou oborů z předchozího bakalářského studia.

Pedagogická fakulta JU má platnou akreditaci jak pro studium bakalářské, tak pro navazující studium magisterské.

Na Pedagogické fakultě JU lze takto studovat učitelství pro základní školy v oborech vyjmenovaných pod nadpisem Bakalářské studium vedoucí k učitelství pro ZŠ.

Kromě toho lze na Pedagogické fakultě JU studovat obor Učitelství pro 1. stupeň základních škol. Toto studium je jediné nestrukturované, magisterské, pětileté - v prezenční formě.

Ostatní nabízené obory bakalářského studia nevedou k učitelství pro základní školy a není je třeba nijak kombinovat. Jsou akreditovány jako studium jednooborové.