Jak se stát učitelem?

Studium učitelství na Pedagogické fakultě JU je v současné době strukturováno na tříleté tříleté bakalářské studium a na ně navazující dvouleté magisterské studium. Oba typy studia jsou akreditovány vždy jako dvouoborové studium, což znamená, že uchazeč podává přihlášku na kombinaci dvou studijních oborů. Z toho vyplývá, že studovat např. pouze angličtinu není možné. Je třeba k ní podle nabídky vybrat ještě druhý obor.

Tato struktura umožňuje absolventům bakalářského studia buď odejít do praxe tam, kde postačuje bakalářský stupeň vysokoškolského vzdělání, nebo pokračovat v navazujícím magisterském studiu učitelství těch dvou oborů z předchozího bakalářského studia.

Pedagogická fakulta JU má platnou akreditaci jak pro studium bakalářské, tak pro navazující studium magisterské.

Na Pedagogické fakultě JU lze takto studovat učitelství pro základní školy v oborech vyjmenovaných pod nadpisem Bakalářské studium vedoucí k učitelství pro ZŠ.

Kromě toho lze na Pedagogické fakultě JU studovat obor Učitelství pro 1. stupeň základních škol. Toto studium je jediné nestrukturované, magisterské, pětileté - v prezenční formě.

Ostatní nabízené obory bakalářského studia nevedou k učitelství pro základní školy a není je třeba nijak kombinovat. Jsou akreditovány jako studium jednooborové.

Důležité odkazy:

Přijímací řízení 2016/2017 (hlavní stránka)

Obecné informace o přijímacím řízení

Přílohy a pokyny k vyplnění přihlášky

 

Informace o studijním oboru, požadavky k přijímacím zkouškám:
 
Bakalářské studium (a zde obory "se zaměřením na vzdělávání")
 
    jednotlivé obory (2. stupeň ZŠ):
    Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání
    Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání
    Fyzika se zaměřením na vzdělávání
    Historie se zaměřením na vzdělávání
    Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání
    Chemie se zaměřením na vzdělávání
    Informační technologie se zaměřením na vzdělávání
    Matematika se zaměřením na vzdělávání
    Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání
    Přírodopis se zaměřením na vzdělávání
    Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání
    Technická výchova se zaměřením na vzdělávání
    Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání
    Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání
    Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání
    Zeměpis se zaměřením na vzdělávání
    Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání (jednooborové)
 
    jednotlivé obory (SŠ):
    Hra na nástroj nebo zpěv se zaměřením na vzdělávání
 

 

Magisterské studium
 
    Učitelství pro 1. stupeň základních škol

 

Navazující magisterské studium (pro absolventy bakalářského stupně učitelského studia)
 
    jednotlivé obory (2. stupeň ZŠ):
    Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň základních škol
    Učitelství českého jazyka a literatury pro 2. stupeň základních škol
    Učitelství dějepisu pro 2. stupeň základních škol
    Učitelství fyziky pro 2. stupeň základních škol
    Učitelství hudební výchovy pro základní školy, střední školy a základní umělecké školy
    Učitelství chemie pro 2. stupeň základních škol
    Učitelství informatiky pro 2. stupeň základních škol
    Učitelství matematiky pro 2. stupeň základních škol
    Učitelství německého jazyka pro 2. stupeň základních škol
    Učitelství občanské výchovy pro 2. stupeň základních škol
    Učitelství přírodopisu pro 2. stupeň základních škol
    Učitelství technické výchovy pro 2. stupeň základních škol
    Učitelství tělesné výchovy pro základní školy
    Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň základních škol
    Učitelství výtvarné výchovy pro 2. stupeň základních škol
    Učitelství zeměpisu pro 2. stupeň základních škol
    Učitelství výtvarné výchovy pro základní umělecké školy
 
    jednotlivé obory (SŠ):
    Učitelství hudební výchovy pro základní školy, střední školy a základní umělecké školy
    Učitelství psychologie pro střední školy (dvouoborové)
    Učitelství tělesné výchovy pro střední školy
    Učitelství hry na nástroj nebo zpěvu pro střední školy a základní umělecké školy