Symbol PF Letní škola v Číně - Peking

Dovolujeme si Vám poslat informace o letní škole v Číně, kterou pravidelně pořádá několik severoamerickych a evropských univerzit a výzkumných center ve spolupráci s čínskými vysokými školami (výčet všech zainteresovaných univerzit a organizací naleznete níže v anglickém textu).

Tématy letní školy 2018 jsou Klimatické změny a ochrana životního prostředí a Práva spojená s duševním vlastnictvím a patenty (vztahujícím se nejen na nejnovější technologie), v anglickém originále Climate Change, Energy and Environmental Protection, and Intellectual Property Rights and China.

Jedná se o multidisciplinární program určený účastníkům, kteří se zabývají jak přírodními vedami a technickými disciplínami, tak i ekonomikou, socialními studii a humanitními obory.

K účasti na letní škole se mohou přihlásit jak studenti, tak doktorandi a vyučující tak i profesionálové působící mimo akademickou sféru. Podmínkou účasti je dosažená hranice 18 let. Více informaci na našem webu www.summerlawinstitute.com

Letos se uskuteční v termínu od 7. července do 4. srpna 2018. Místo konání: Peking, Čína.

Příhlášky přijímáme do 31. března 2018 na emailové adrese info@summerlawinstitute.com.

V minulých letech letní školu absolvovali studenti a absolventi přírodních věd (včetně oborů ekologie a ochrana životního prostředí a také chemici a biologové), technických/inženýrských oborů, právnických fakult, humanitních oborů (filosofie, sociologie, politologie, mezinárodní vztahy, lingvistika, ekonomie atd.).

Přednášející pocházejí jak z oblasti akademické (jedná se o přední severoamerické, evropské a čínské profesory), tak i z praxe (představitelé mezinárodních vládních i nevládních organizací, zástupci diplomatického sboru zahraničních ambasád v Pekingu, činitelé z Evropské Delegace, zástupci soukromých podniků a firem, soudci patentových tribunalů, vyjednavači na poli ekologických kvot).

Letní škola současně nabízí také platformu, díky níž se setkávají účastníci z Evropy, obou Amerik, Afriky a Asie, a vyměňují si zkušenosti, navazují kontakty atd. Část frekventantů programu tvoří pravidelně také profesionálové, kteří přicházejí z praxe (VŠ učitelé, kteří si chtějí rozšířit znalosti; odborníci z nevládních organizací, z průmyslového sektoru a státní správy; novináři zabývající se problematikou klimatických změn & obnovitelné energie & duševního vlastnictví & nových ekonomik).

Rádi bychom Vás touto cestou požádali o doručení informací studentům. V minulosti se letní školy účastnilo i několik studentů ze Střední a Středo-východní Evropy. Rádi bychom i letos v řadách participantů opět přivítali účastníky ze zmíněných zemí.

Vzhledem ke svému multi-disciplinárnímu zaměření je LŠ určená budoucím (i současným) právníkům, ekonomům, odborníkům v oblasti společenských věd (politologie, mezinárodní vztahy, teritoriální vztahy), ale i technikům a odborníkům v oblasti přírodních věd a ekologie. Naši panelisté a vyučující pocházejí z oborů napříč spektrem a Letní škola je multidisciplinární.

Díky účasti na LŠ mají absolventi, vedle mnoha dalších služeb, asistencí a výhod, nárok získat stáž/pracovní pozici v kancelářích mezinárodních organizací a institucí, zastupitelských úřadech EU, obchodních komorách, či zahraničních firmách a mezinárodních advokátních kancelářích , které s naší letní školou spolupracují.

Níže najdete detailní informace o LŠ v angličtině, včetně odkazu na Brožuru a další informace, jak se přihlásit k účasti na LŠ.

Na Vaše případné dotazy týkající se jak logistiky tak I odborné stránky program odpoví náš tým letní školy na e-mailu info@summerlawinstitute.com. Na stejný e-mail zasílejte také přihlášky, a to do 31. března 2018. Komunikačním jazykem je výhradně angličtina.

 

13th EDITION – SUMMER INSTITUTE IN CHINA 2018 – EXECUTIVE EDUCATION TRAINING PROGRAM

West Virginia University, John D. Rockefeller IV School of Policy and Politics, Department of Public Administration (WV, USA) and gLAWcal – Global Law Initiatives for Sustainable Development (United Kingdom) have set up a Summer Institute in China – Executive Education Training Program to be held in Beijing (China) with two parallel curricula.

The four week program will be held in Beijing (China) from July 7 to August 4, 2018.

This program is organized in partnership with University of Calgary Law School (Canada), Universidad Carlos III de Madrid (Spain), Catholic University of Milan Faculty of Law (Italy), University of Eastern Piedmont Faculty of Economics (Italy), University of Pavia, Faculty of Law (Italy), University of Verona, Department of Law (Italy), and Utrecht University (Netherlands).

The Program includes TWO PARALLEL CURRICULA:

The first curriculum is called “Summer Institute on Climate Change, Energy and Environmental Protection” (SICCEP) or more precisely Law, Policy, Economics and Technology on Climate Change and Environmental issues. It addresses issues such as energy policies, environment law and sustainable development, intellectual property and technology innovation. The second curriculum is called “Summer Institute on Intellectual Property Rights and China” (IP-China).

This program is multidisciplinary and is aimed at students, young graduates and senior professionals with a background in law, political sciences, international relations, philosophy, economics, environmental sciences, engineering and any other relevant discipline that can be related to the topics of the program.

The website of the Summer Institute in China is: http://summerlawinstitute.com

The SLI 2018 brochure can be downloaded from the website.

The application should be submitted online on the webpage or to the following email address by March 31, 2018: info@summerlawinstitute.com.