Symbol PF Outcoming students

 

Bylo otevřeno Výběrové řízení na stáže v rámci Internacionalizace JU ("IP mobility") na kalendářní rok 2018. Můžete žádat o stáž v délce 1 - 3 měsíce. Přihlášky mi prosím posílejte vyplněné na e-mail, nebo je noste do kanceláře pro zahraniční vztahy na Jeronýmově 10 a to nejpozději do Vánoc včetně.
http://www.pf.jcu.cz/international_relations/mobility_internacionalizace_ju.php

 

Stále ještě můžete podávat přihlášky na Erasmus+ pracovní a absolventské 2 měsíční stáže na LS 2017/2018. Pro více informací si pročtěte univerzitní stránku (nebo přijďte do kanceláře zahraničí PF JU na Jeronýmově 10):
http://www.jcu.cz/mezinarodni-spoluprace/zahranicni-pobyty/erasmus-plus/informace-pro-vyjizdejici-studenty-pracovni-staz-2

Přihlášky

Přihláška ke studijnímu pobytu v zahraničí v rámci programu ERASMUS+ pro akademický rok 2017/2018
ke stažení: stáhnout .doc

Přihláška k pracovní stáži v zahraničí v rámci programu ERASMUS+ pro akademický rok 2017/2018
ke stažení: stáhnout .doc

Termín pro odevzdání přihlášek v rámci programu Erasmus+ - do 31. 1. 2017 na odd. vědy a zahraničních styků PF JU