Symbol PF Den kateder 10. 5. 2017

Vážení studenti a studentky,

na 10. května 2017 pro vás jednotlivé katedry připravily tzv. Den kateder. Výuka bude tento den realizována podle zvláštního rozvrhu a programu, který pro vás katedry připravily.

Cílem Dne kateder je představit vám obory, které studujete, a učitele, které ve výuce potkáváte, z jiného pohledu. Budete tak mít příležitost seznámit se s novými tématy, diskutovat s vyučujícími a prožít společný čas. Program jednotlivých kateder si můžete vyhledat pod názvem katedry, kde se vám otevře nabídka aktivit s uvedením místa a času konání a garanta akce. Jednotlivé aktivity nahrazují běžnou výuku, tedy o kontrole účasti rozhodují garanti jednotlivých částí programu.

Doufám, že podobně jako v předešlých letech tuto změnu uvítáte a do programu se aktivně zapojíte.

PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D.

 

Program jednotlivých kateder:

 

Katedra anglistiky (aktualizace 28. 4. 2017)

Katedra biologie

Katedra aplikované fyziky a techniky

Katedra geografie

Katedra germanistiky

Katedra hudební výchovy

Katedra informatiky

Katedra matematiky

Katedra pedagogiky a psychologie (aktualizace 28. 4. 2017)

Katedra slovanských jazyků a literatur (aktualizace 27. 4. 2017)

Katedra společenských věd (aktualizace 3. 5. 2017)

Katedra tělesné výchovy a sportu

Katedra výtvarné výchovy

Katedra výchovy ke zdraví (aktualizace 27. 4. 2017)