Pokyny pro přihlášení

 

Důležité termíny

Termín zaslání přihlášky: 7. 4. 2014

Termín zaslání názvu a anotace příspěvku: 7. 4. 2014

Termín pro zaslání textu příspěvku: 11. 4. 2014

 

Kontaktní osoby

 

Účastnický poplatek

1 200 Kč - 45 €

Platbu zašlete na účet: 104 725 778/0300 VS: 1250

Do informace pro příjemce platby uveďte své jméno a příjmení.

Úhrada konferenčního poplatku ze zahraničí:

IBAN: CZ20 0300 0000 0001 0472 5778
SWIFT: CEKOCZPP
BIC: CEKO CZPP
Bank: ČSOB, A.S.
Address: Hroznová 1, 37001 České Budějovice

Platbu zašlete do: 7. 4. 2014

Do poznámky pro příjemce uveďte jméno, příjmení a datum narození. Potvrzení o platbě Vám bude vydáno první den konference. Účastnický poplatek bude v sobě
zahrnovat organizační zajištění, náklady na vydání sborníku, zajištění oběda, občerstvení a pohoštění během společenského večera.

 

tisková verze stránky