Symbol PF Nebojte se techniky - Bosch vám pomůže 2017

Katedra aplikované fyziky a techniky PF JU ve spolupráci s firmou Robert Bosch České Budějovice pořádá výukové kurzy pro studenty středních škol. Akce, která byla organizována i v minulých letech, si klade za cíl podpořit zájem mladých lidí o techniku a technické studijní obory. Na závěr je pro studenty připravena exkurze do firmy Robert Bosch.

Harmonogram kurzů