Detaily aktivity

 

Pedagogický den - 3. blok
Středa 17. 4. 2013, 9.00

 

Přednášející Mgr. Alena Nohavová, Ph.D.
PF JU v Českých Budějovicích
Téma Psychosomatická hlasová výchova
Anotace Psychosomaticky pojatá hlasová výchova se zajímá o podporu hlasově-osobnostního rozvoje. Takto pojatá hlasová výchova se zaměřuje na znovunalezení a fyziologické zapojení somaticky podmíněných funkcí hlasového aparátu, které se uskutečňuje v součinnosti s psychikou jedince. Je potřeba zdůraznit, že se nejedná o rozvoj hlasu pro uměleckou sféru, ale o oblast, ve které hlas je důležitým nástrojem komunikace mezi učitelem a studentem.
Druh aktivity Přednáška s praktickými ukázkami
Délka aktivity 90 minut
Počet studentů 20
Učebna D 107
Datum, čas Středa 17. 4. 2013 - 9.00       (přihlášeno 20 studentů)

 

 

 

tisková verze stránky