Detaily aktivity

 

Pedagogický den - 3. blok
Středa 17. 4. 2013, 9.00

 

Přednášející Prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc.
FF Univerzity v Pardubicích
Téma K roli alternativních škol v českém vzdělávacím systému
Anotace Přednáška se bude zabývat následujícími tématy:
a) Kvalitativní proměna českého vzdělávání po roce 1990.
b) Role a funkce alternativních škol v demokratizaci a pluralizaci školství.
c) Trendy v internacionalizaci českého vzdělávání.
d) Úspěšnost verbalizace reformních snah z hlediska ekonomických i sociálně pedagogických kritérií.
e) Dichtung und Wahrheit české vzdělávací politiky.
Druh aktivity Přednáška s besedou
Délka aktivity 90 minut
Počet studentů 110
Učebna D 321
Datum, čas Středa 17. 4. 2013 - 9.00       (přihlášeno 110 studentů)

 

 

 

tisková verze stránky