Detaily aktivity

 

Pedagogický den - 2. blok
Úterý 16. 4. 2013, 13.00

 

Přednášející PhDr. Dagmar Čábalová, Ph.D.
PdF ZČU v Plzni
Téma Sexuální výchova ano či ne? Aneb Může být přátelství cestou k výchově k partnerství, manželství a rodičovství?
Anotace Během diskuze se pokusíme zmapovat současný pohled na vybrané otázky sexuální výchovy u dětí v předškolním, event. v mladším školním věku. Pokusíme se hledat odpovědi na otázky jako např.: Má sexuální výchova smysl? Kdy by měla začít a co v tomto směru udělat?, Má dítě na cestě k dospělosti hledat a nalézat k sexualitě svůj vztah, apod. Společně budeme přemýšlet o přínosu pedagoga v této oblasti, o co usilovat a jaký smyl dát společnému konání v této oblasti.
Druh aktivity Workshop / diskusní kruh
Délka aktivity 60 minut
Počet studentů 25
Učebna D 311
Datum, čas Úterý 16. 4. 2013 - 13.00       (přihlášeno 25 studentů)

 

 

 

tisková verze stránky