Detaily aktivity

 

Pedagogický den - 2. blok
Úterý 16. 4. 2013, 13.00

 

Přednášející doc. PhDr. L. Muchová, Ph.D.
TF JU v Českých Budějovicích
Téma Filosofie pro děti
Anotace Přednáška poskytne základní informace o historii filosofie pro děti, jejím začlenění do vzdělávacího systému a zkušenostech s výukou na TF JČU.
Budou zmíněna témata:
Filosofický příběh a alternativní východiska pro filosofický dialog
Základy kritického myšlení – základy neformální logiky
Tvůrčí a angažované myšlení ve filosofickém dialogu
Hledající společenství a filosofický dialog
Výchova k etickým hodnotám a filosofie pro děti
Druh aktivity Přednáška
Délka aktivity 90 minut
Počet studentů 60
Učebna D 315
Datum, čas Úterý 16. 4. 2013 - 13.00       (přihlášeno 57 studentů)

 

 

 

tisková verze stránky