Detaily aktivity

 

Pedagogický den - 2. blok
Úterý 16. 4. 2013, 13.00

 

Přednášející PhDr. Ondřej Hausenblas
PedF UK v Praze
Téma Význam souvislého psaní pro učení a rozvoj myšlení
Anotace Průprava k psaní souvislých textů nestačí v české škole ani k tomu, aby absolventi ZŠ uměli písemně vyjadřovat své myšlenky, ani k tomu, aby kultivovali své myšlení a učili se účinněji. Do výuky řady předmětů je možné vnést konkrétní postupy, v nichž se žáci promyšlenými metodami vedou k ochotě psát kultivovaně a reflektovat své myšlení i učení. Od umrtvujícího pojetí "slohu" může škola pokročit k výuce věcnému i krásnému dorozumívání nad tématy, které žák chce a potřebuje sdílet. Je třeba využívat aktivizující metody a eliminovat při výuce psaní požadavky a úkony, které s rozvojem psaní nesouvisejí.
Druh aktivity Přednáška s ukázkami
Délka aktivity 90 minut
Počet studentů 60
Učebna D 115
Datum, čas Úterý 16. 4. 2013 - 13.00       (přihlášeno 58 studentů)

 

 

 

tisková verze stránky