Detaily aktivity

 

Pedagogický den - 3. blok
Středa 17. 4. 2013, 9.00

 

Přednášející Ing. Martin Hermann
Krajská správa policie ČR v Českých Budějovicích
Téma Prevence a chování v rizikových situacích při napadení a použití sebeobrany
Anotace Přednáška na téma: Prevence, reakce, chování v rizikových situacích a sebeobrana při napadení je tvořena teoretickou a praktickou částí.
Teoretická část přednášky bude zaměřena na seznámení studentů s problematikou prevence pohybu v rizikových oblastech, se schopností eliminace rizikových situací a s přípravou na nenadálé ohrožení v podobě agresivního útočníka. Podrobně analyzujeme reakce na neobvyklé situace při kontaktu s rizikovými osobami po včasném vyhodnocení situace a bude provedena prezentace použití improvizovaných sebeobranných prostředků. Dále bude provedena analýza zásad taktického postupu při hrozícím nebezpečí nebo napadení a při komunikaci s útočníkem, které jsou velice důležitou součástí chování osob v rizikových situacích, kdy je důležitá včasná identifikace útočníka a případného obránce ve snaze co možná nejvíce oddálit okamžik fyzického napadení s využitím nezúčastněných osob v blízkém okolí. Pozornost bude rovněž věnována problematice vizuálního kontaktu s útočníkem a následné komunikace s okolím se zajištěním ústupových tras z místa napadení a zajištění vlastní bezpečnosti, kdy je možno z náhlé změny chování, změny směru chůze, mimiky v obličeji a hlasitého agresivního projevu odhadnout útočníka a možnosti využití různých signálů, pohybů apod. k znejistění, zmatení nebo případně úplnému odražení útočníka. Závěr teoretické části přednášky bude věnován otázkám bezpečnosti nošení, manipulace a použití sebeobranných prostředků a také důležitým právním předpisům týkající se této problematiky.
V praktické části přednášky si mohou studenti vyzkoušet využití improvizovaných sebeobranných prostředků. Bude podrobně uveden jejich výběr, příprava a nácvik. Dále pak budou přítomni seznámeni s technickými prostředky sebeobrany, jejich nošením a bude proveden nácvik případného použití při napadení. K dispozici budou cvičné pomůcky výuky praktické sebeobrany, se kterými budeme nacvičovat praktické použití v jednoduchých modelových situacích.
Závěr přednášky bude věnován diskuzi o výše uvedené problematice a rozbor jednotlivých sebeobranných z praktického výcviku.
Druh aktivity Přednáška a seminář cvičení sebeobrany a taktiky chování v rizikových situacích
Délka aktivity 90 minut
Počet studentů 20
Učebna D 114   (tělocvična)
Datum, čas Středa 17. 4. 2013 - 9.00       (přihlášeno 20 studentů)

 

 

 

tisková verze stránky