Detaily aktivity

 

Pedagogický den - 2. blok
Úterý 16. 4. 2013, 13.00

 

Přednášející Prof. PhDr. Alena Vališová, CSc.
FF Univerzity v Pardubicích
Téma Sociální kompetence a jejich význam pro osobní a profesní život
Anotace Přednáška prezentuje možnosti rozvíjení sociální kompetence a konkrétních sociálních dovedností. Obsahové zaměření (jeho teoretická východiska i praktický nácvik dovedností) může napomoci překonávat problémy uvnitř sociální skupiny, může být jedním z prostředků rozvíjení spolupracujícího chování, postupně přispívá ke zvýšení výkonu pracovních týmů, naznačuje cestu k utváření zdravého sebevědomí a může zefektivnit i vztahy v osobním a rodinném životě.
Druh aktivity Interaktivní přednáška, cvičení, diskuse
Délka aktivity 90 minut
Počet studentů 20
Učebna TL 408
Datum, čas Úterý 16. 4. 2013 - 13.00       (přihlášeno 20 studentů)

 

 

 

tisková verze stránky