Detaily aktivity

 

Pedagogický den - 2. blok
Úterý 16. 4. 2013, 13.00

 

Přednášející doc. PaedDr. Petr Urbánek, Dr.
KPP FP TU v Liberci
Téma Učitel v osidlech neoliberalismu: ústupky a dilemata
Anotace Aktivita se s využitím výzkumných nálezů zabývá problematikou učitelské profese, se zaměřením na učitele základní školy. Nejprve jsou analyzovány charakteristiky učitelství a vymezeny problémy učitelství, které na jedné straně vyplývají z podstaty profese a na straně druhé ze vztahu společnosti a učitelství profese. Přednáška se zamýšlí nad rolí a postavením učitele v současné hekticky se proměňující společnosti s tržními a neoliberálními znaky. Klade si otázku, do jaké míry prosakují tyto společenské změny do škol a jak ovlivňují současnou práci učitelů. Je učitel schopen tomuto společenskému tlaku čelit anebo se bude úspěšně asimilovat?
Druh aktivity Přednáška s možnou diskusí
Délka aktivity 90 minut
Počet studentů 110
Učebna D 321
Datum, čas Úterý 16. 4. 2013 - 13.00       (přihlášeno 106 studentů)

 

 

 

tisková verze stránky