Detaily aktivity

 

Pedagogický den - ostatní aktivity
Středa 17. 4. 2013, 15.00

 

Přednášející Mgr. Jana Valdrová, Ph.D.
KNJ, PF JU Č. Budějovice
Téma Gender a partnerské vztahy
Anotace Katedra germanistiky PF JU je jedno z nemnoha akademických pracovišť v
Česku, zabývajících se studií genderu. Co je gender a jak ovlivňuje
soukromý život? Odpověď na tuto otázku bude společně s vámi hledat Jana
Valdrová, germanistka, genderová lingvistka a publicistka.
Druh aktivity Přednáška
Délka aktivity 60 minut
Počet studentů 40
Učebna D409
Datum, čas Středa 17. 4. 2013 - 15.00       (přihlášeno 37 studentů)

 

 

 

tisková verze stránky