Detaily aktivity

 

Pedagogický den - 4. blok
Středa 17. 4. 2013, 11.00

 

Přednášející Mgr. Jana Kusová, Ph.D., Mag. Susanne Christof a studenti katedry germanistiky
KNJ, PF JU Č. Budějovice
Téma Informace o realizaci stipendijních pobytů v rámci programu Erasmus
Anotace Vyučující a studentky a studenti katedry germanistiky budou referovat o možnostech studia v německy mluvících zemích v rámci různých studijních programů (ERASMUS, FREE MOVER, DAAD, AKTION etc.). Důraz bude kladen na informace týkající se realizace konkrétního výjezdu do zahraničí (např. jak se přihlásit, jak vysoké bývá stipendium, jak si zapsat předměty, jak se předměty posléze uznávají apod.).
Druh aktivity Workshop
Délka aktivity 50 minut
Počet studentů 56
Učebna D 115
Datum, čas Středa 17. 4. 2013 - 11.00       (přihlášeno 56 studentů)

 

 

 

tisková verze stránky