Detaily aktivity

 

Pedagogický den - 3. blok
Středa 17. 4. 2013, 9.00

 

Přednášející Mgr. Eva Minaříková
Institut výzkumu školního vzdělávání PdF MU
Téma Pozorování výuky jako součást profesního učení: Možnosti analýzy videozáznamů výuky v rámci učitelského vzdělávání
Anotace Pozorování a analýza vyučovacích hodin má v přípravném i dalším vzdělávání učitelů dlouhou tradici. Využití videa nově přináší další možnosti – vychází se ze situativních a konstruktivistických teoriích učení, neboť video umožňuje ukotvit profesní učení ve fyzických i sociálních kontextech, které jsou pro účastníky relevantní, a zároveň staví na jejich předchozích poznatcích a zkušenostech. Workshop se zaměří na různé způsoby užití videa jakožto nástroje profesního rozvoje (budoucích) učitelů. V rámci workshopu budou na praktických ukázkách představeny možnosti analýzy videozáznamu jak individuální, tak kolaborativní, obecně i tematicky zaměřené. Zastřešujícím modelem bude „metodika AAA“ (Anotace – Analýza – Alterace). Anotace spočívá v identifikaci (uvědomění si) důležitých aspektů situace a v jejich popisu. Analýza navazuje na tuto identifikaci a spočívá v rozboru vztahů mezi výukovými cíli, činnostmi učitelů a žáků a učivem. V rámci alterace jde nejen o návrh zlepšení rozebírané situace, ale i o jeho přezkoumání vzhledem k aktuálnímu kontextu a případným problémům s jeho použitím. Tento způsob práce s výukovou situací zaznamenanou na videu si účastníci workshopu budou moci prakticky vyzkoušet a porovnat jej s dalšími přístupy.
Druh aktivity Přednáška
Délka aktivity 90 minut
Počet studentů 40
Učebna D 409
Datum, čas Středa 17. 4. 2013 - 9.00       (přihlášeno 37 studentů)

 

 

 

tisková verze stránky