Detaily aktivity

 

Pedagogický den - 3. blok
Středa 17. 4. 2013, 9.00

 

Přednášející PhDr. Marta Franclová, Ph.D.
PF JU Č. Budějovice
Téma Rozvíjející výuka v kontextu primární školy
Anotace V rámci přednášky budou studenti seznámeni s rozvíjející výukou, která vychází ze 4 pilířů výchovy a vzdělávání pro 21. století – učit se poznávat, učit se jednat, učit se být spolu a učit se být. Ve stručnosti budou připomenuty inspirativní zdroje, ze kterých vychází myšlenka osobnostně rozvíjející výuky, budou připomenuty současné kutikulární dokumenty, které osobnostně rozvíjející výuku jednoznačně akcentují.
Druh aktivity Přednáška
Délka aktivity 90 minut
Počet studentů 40
Učebna D 412
Datum, čas Středa 17. 4. 2013 - 9.00       (přihlášeno 40 studentů)

 

 

 

tisková verze stránky