Detaily aktivity

 

Pedagogický den - 1. blok
Úterý 16. 4. 2013, 11.00

 

Přednášející MgA., Mgr. Roman Černík
PdF ZČU v Plzni
Téma Komunitní aspekty divadelní práce s dětmi ve venkovských základních školách
Anotace Přednáška s praktickými ukázkami si klade za cíl upozornit na důležité aspekty a možnosti práce s dětským divadlem ve venkovské komunitě. V průběhu setkání budou představeny základní principy komunitního divadla a ukázky příkladných projektů. Účastníci se též seznámí s příkladovými technikami.
Druh aktivity Přednáška s ukázkami
Délka aktivity 60 minut
Počet studentů 50
Učebna D 115
Datum, čas Úterý 16. 4. 2013 - 11.00       (přihlášeno 49 studentů)