Detaily aktivity

 

Pedagogický den - 1. blok
Úterý 16. 4. 2013, 11.00

 

Přednášející Mgr. Michal Dubec
PdF ZČU v Plzni
Téma Vedení žáků k sebeřízení na základě poznatků o fungování mozku
Anotace Během workshopu se seznámíme s nejnovějšími poznatky neurověd v oblasti fungování lidského mozku během komunikace. V situacích z praxe (konkrétní situace se žáky ZŠ či SŠ při výuce) si vyzkoušíme, jak komunikovat tak, abychom žákům umožnili přemýšlet o svém chování a řídit sama sebe.
Druh aktivity Workshop
Délka aktivity 120 minut
Počet studentů 20
Učebna D 224
Datum, čas Úterý 16. 4. 2013 - 11.00       (přihlášeno 20 studentů)