Detaily aktivity

 

Pedagogický den - 1. blok
Úterý 16. 4. 2013, 11.00

 

Přednášející Mgr. Markéta Zachová
PdF ZČU v Plzni
Téma Sociokulturní handicap u kategorie žáků cizinců v prostředí školy
Anotace Nástin disertační práce: kategorie žáků cizinců v prostředí české školy, připravenost pedagogů na specifika práce s touto kategorií žáků, seznámení se záměry autorčina výzkumného šetření, prezentace dílčích výsledků v této oblasti v rámci seminárních výstupů a bakalářských prací studentů na katedře pedagogiky ZČU v Plzni (vedené autorkou). Cílem je podpořit diskusi nad tímto tématem – jaká je připravenost učitelů i budoucích absolventů na práci s kategorií žáků cizinců, co je a mělo by být obsahem této připravenosti, jaké jsou dosavadní zkušenosti učitelů
Druh aktivity Přednáška s diskusí
Délka aktivity 45 – 60 minut
Počet studentů 50
Učebna D 412
Datum, čas Úterý 16. 4. 2013 - 11.00       (přihlášeno 50 studentů)