Detaily aktivity

 

Pedagogický den - 1. blok
Úterý 16. 4. 2013, 11.00

 

Přednášející doc. PhDr. Albín Škoviera, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislavě
Téma Rituály v študijnej skupine ako súčasť posilňovania jej kohézie
Anotace Jedným z prostriedkov, ktoré pomáhajú pri budovaní skupinovej kohézie, sú rituály. Skupinové rituály pomáhajú pri identifikácii odlišnosti medzi skupinami, vedú k väčšej spolupatričnosti medzi jej členmi i rešpektovaniu skupinou prezentovaných hodnôt. Cieľom workshopu je cez experienciálny prístup sa s vhodnými rituálmi oboznámiť.
Druh aktivity Workshop
Délka aktivity 90 minut
Počet studentů 25
Učebna D 107
Datum, čas Úterý 16. 4. 2013 - 11.00       (přihlášeno 25 studentů)