Detaily aktivity

 

Pedagogický den - 1. blok
Úterý 16. 4. 2013, 11.00

 

Přednášející Mgr. Helena Stejskalová
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích
Téma Proměny postavení učitelů a učitelek v historii
Anotace V historii byla zaznamenána řada faktorů, které výrazně ovlivnily postavení učitelů a učitelek. Přednáška přiblíží historicky významné faktory z 19. a počátku 20. století, které se v českém prostředí výrazně podílely na proměnách postavení pedagogů (celibát učitelek, osvětová a spolková činnost učitelů aj.).
Druh aktivity Přednáška s konkrétními příklady
Délka aktivity 90 minut
Počet studentů 25
Učebna D 311
Datum, čas Úterý 16. 4. 2013 - 11.00       (přihlášeno 25 studentů)