Detaily aktivity

 

Pedagogický den - 1. blok
Úterý 16. 4. 2013, 11.00

 

Přednášející MgA. Ivana Honsnejmanová
KPP FP TU v Liberci
Téma Přírodní mateřská škola
Anotace Environmentální výchova v předškolním věku. Význam souladu vnitřního a vnějšího prostředí mateřské školy a konkrétního ŠVP dané školy.
Přírodní zahrada jako místo her i celostního rozvoje. Hry a experimenty na zahradě i ve škole. Zajímavé Montessori a další přírodovědné pomůcky.
Druh aktivity Prezentace, dílna
Délka aktivity 90 minut
Počet studentů 25
Učebna TL 102
Datum, čas Úterý 16. 4. 2013 - 11.00       (přihlášeno 24 studentů)