Detaily aktivity

 

Pedagogický den - 1. blok
Úterý 16. 4. 2013, 11.00

 

Přednášející PaedDr. Jitka Jursová, Ph.D.
KPP FP TU v Liberci
Téma Jak rozvíjet čtenářskou gramotnost žáků 1. stupně ZŠ?
Anotace Seminář je věnován metodám rozvíjení čtenářských kompetencí žáků 1. stupně ZŠ při práci s tištěnými a elektronickými texty různých forem (dětské encyklopedie, časopisy, e-ziny apod.). Účastníci si v krátkém teoretickém úvodu a zejména v praktických aktivitách vyzkouší konkrétní výukové metody pro realizaci čtenářské, mediální a informační výchovy, zaměřené na rozvoj dovedností pro práci s textem a na motivaci žáků ke čtení populárně naučné literatury, časopisů a zájmově zaměřených internetových stránek. Nabízené aktivity zahrnují kolektivní, skupinovou i individuální učební činnost žáků.
Druh aktivity Seminář
Délka aktivity 90 minut
Počet studentů 16
Učebna D 223
Datum, čas Úterý 16. 4. 2013 - 11.00       (přihlášeno 15 studentů)