Detaily aktivity

 

Pedagogický den - 1. blok
Úterý 16. 4. 2013, 11.00

 

Přednášející PhDr. Magda Nišponská, Ph.D.
KPP FP TU v Liberci
Téma Nelokální povaha kognitivních procesů
Anotace Cílem workshopu je seznámit studenty se současným stavem výzkumu ohledně nelokality poznávacích procesů a s vybranými teoriemi vědomí. Experimentální a teoretická fyzika se již bezmála sto let zabývá souvislostmi mezi strukturou hmoty (např. v mozku) a vědomím. Nové a progresivní interdisciplinární obory jakými jsou neurokvantologie či kosmologie vědomí nám přinášejí převratné vhledy do povahy hmoty a vědomí. Teoretická fyzika v současnosti disponuje desítkami konzistentních teorií vědomí, včetně jejich filosofických a dokonce teologických interpretací. Psychologie a pedagogika zůstávají v těchto závažných diskusích zcela stranou. Přitom jde o témata, která ve svých důsledcích zásadně mění náš pohled na vědomí a mysl - tedy fenomény stojící v jádru pedagogiky a psychologie. Nové poznatky a důležité otázky jsou navzdory svému významu do značné míry humanitními vědami přehlíženy. Jde zejména o poznatky týkající se nelokality poznávacích procesů a kvantové povahy vědomí. Profesní růst jednotlivců i celých disciplín (pedagogiky a psychologie) bude záležet mimo jiné i na otevřenosti těmto poznatkům.
Druh aktivity Workshop spojený s přednáškou
Délka aktivity 90 minut
Počet studentů 25
Učebna TL 408
Datum, čas Úterý 16. 4. 2013 - 11.00       (přihlášeno 25 studentů)