Detaily aktivity

 

Pedagogický den - 1. blok
Úterý 16. 4. 2013, 11.00

 

Přednášející PhDr. Vladimír Píša
KPP FP TU v Liberci
Téma Iluze a realita ve výchovném poradenství
Anotace Příspěvek nejprve stručně shrnuje vývoj výchovného poradenství, resp. výchovných poradců na ZŠ a SŠ v posledních desetiletích a přechází do současného stavu, který je zřetelně determinován tzv. kurikulární reformou a také změnami v základních právních předpisech. Standardizované a "předepsané" činnosti výchovného poradce - výchovný poradce jako odborník na všechno? Jaké klademe požadavky na jeho činnost a jak jsou jim schopni poradci dostát? Stanu se větším a ještě větším výchovným poradcem v souvislosti s novými úkoly a nároky? Jak svoje postavení vidí přímo výchovní poradci (závěry z dílčího výzkumu). "Zmizí" výchovný poradce coby relikt socialistického školství a bude nahrazen školním, kariérovým či jiným poradcem?
Druh aktivity Přednáška s možnou diskusí
Délka aktivity 60 - 90 minut
Počet studentů 60
Učebna D 315
Datum, čas Úterý 16. 4. 2013 - 11.00       (přihlášeno 59 studentů)